SEIU (Classifed) Contract June 2014- June 2017
/home/geyserville_usd/SEIU%20Contract%202014-2017.pdf SEIU Contract 2014-2017.pdf
/home/geyserville_usd/Classified%20Bargaining%20Unit%20Positions.pdf Classified Bargaining Unit Positions.pdf  10.08 KB  05/10/17 12:46
/home/geyserville_usd/Classified%20Salary%20Schedule%202016-17.pdf Classified Salary Schedule 2016-17.pdf  29.23 KB  05/10/17 12:47 


GTA (Certificated) Contract through June 2018
/home/geyserville_usd/20150909%20-%20FINAL%20GTA%20Contract%20through%202018.pdf 20150909 - FINAL GTA Contract through 2018.pdf 
 

Appendix A/home/geyserville_usd/Extra%20Curricular%20Salary%20Schedule%202015-16.pdf Extra Curricular Salary Schedule 2015-16.pdf  251.84 KB  05/10/16 15:01

Appendix B /home/geyserville_usd/Greivance%20Report%20Form.pdf Greivance Report Form.pdf 
Appendix D 
/home/geyserville_usd/Certificated%20Salary%20Schedule%202016-17.pdf Certificated Salary Schedule 2016-17.pdf  15.36 KB  05/10/17 12:48
Appendix E /home/geyserville_usd/District%20Calendar%202016-2017.pdf District Calendar 2016-2017.pdf  154.93 KB  05/10/17 12:48
Appendix F /home/geyserville_usd/BENEFITS%20SCHEDULE%20Certificated%202015-16.pdf BENEFITS SCHEDULE Certificated 2015-16.pdf